Hoe werkt het in de praktijk?

Voor iedere professional direct eenvoudig toepasbaar en implementeerbaar, zonder complexe implementatie en verandertrajecten.

Plan demo

Bedrijfsmanagement teruggebracht naar de kern

ControlBee is opgezet vanuit ISO high level structure. Met slimme en intuïtieve workflows die volledig zijn gebaseerd op de PDCA cyclus. ControlBee is toepasbaar voor beheersing van onder andere Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Milieu, Arbo of een combinatie van verschillende onderwerpen.

Altijd in Balans
ControlBee aanpak

Snel inzicht of je voldoet aan de norm

Toepasbaar in iedere organisatie

Snel inzicht in relevante beheersmaatregelen per norm. Door een slimme combinatie van eisen beheer en risicomanagement is het in ControlBee geen enkel probleem om verschillende eisenpakketten en bijbehorende normenkaders te combineren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het adresseren van AVG eisen (PMS) in je ISMS of het combineren van BIO en ISO 27001 bij overheidsorganisaties.

Ontdek functies

Ons proces

Jouw eigen plan

Jouw eigen plan

Vertaal de omgeving van je organisatie gemakklijk in eisen, doelstellingen en risico’s.

Maatregelen

Maatregelen

Selecteer beheersmaatregelen uit bestaande normenkaders of defineer zelf je beheersmaatregelen.

In praktijk

In praktijk

Beeld beheersmaatregelen eenvoudig af op de output van je eigen bedrijfsprocessen.

Inzicht

Inzicht

Verkrijg gemakkelijk inzicht in de werking van je processen en ondersteun het proces continu verbeteren.

Waarom ControlBee?

  • Governance obv PDCA
  • Eisen beheer
  • Doelstellingen beheer
  • Risico management
  • Normenbeheer
  • Procesontwerp
  • Interne audits
  • Externe audits
  • Incidentenevaluatie
  • Actie Tracker

Plan onze vrijblijvende demo.

We lopen je stap voor stap door de functionaliteiten. Na de demo kies je of je verder gaat. ControlBee is al beschikbaar vanaf €275,- per maand.

Plan een demo!

Direct aan de slag

Nadat met één druk op de knop de omgeving is aangemaakt, ga je direct praktisch aan de slag. Als eerste stap maak je binnen je bedrijf een eigen context aan. ControlBee geeft zelf aan welke stappen je nog niet hebt gezet. Het defineren van maatregelen, processen risico´s of acties is niet aan een volgorde gebonden. Daardoor kan er worden gekozen voor verschillende werkprocessen. Met ControlBee aan de slag een Piece of Cake.

Direct aan de slag
Eenvoudig maatregelenbeheer

Eenvoudig maatregelenbeheer

Maatregelen komen voort uit diverse eisen doelstellingen en risico’s. Importeer eenvoudig maatregelen uit bijvoorbeeld ISO-normen en baselines, of beschrijf met een handomdraai zelf je maatregelen. In ControlBee heb je direct inzicht in de bron van de maatregel. Je bepaalt of een maatregel van toepassing is, zodat je gemakkelijk uitsluitingen beheerst. Ook is direct zichtbaar in welke processen de maatregel wordt ingevuld en wat de implementatiestatus is.

Interne audits in een handomdraai

Met ControlBee worden implementatie audits en procesaudits eenvoudig uitgevoerd. Alle relevante gegevens zijn direct inzichtelijk en bevindingen met daaruit voortvloeiende acties worden vastgelegd. Auditresultaten worden direct gekoppeld aan de implementatiestatus van maatregelen en de geldigheid van processen. Het auditverslag is direct beschikbaar als Word-bestand.

Interne audits in een handomdraai
Risicomanagement tot de kern

Risicomanagement tot de kern

Het beheersen van risico’s is onlosmakelijk verbonden aan de bedrijfsvoering. ControlBee biedt schaalbaar risicomanagement doordat een eigen op maat in te richten risico matrix met verschillende niveaus en kleuren. Risico’s worden handmatig of met de handige importfunctionaliteit ingevoerd. Op basis van een inschatting van het initiële risico niveau worden maatregelen en acties gekoppeld om het huidige risico tot een aanvaardbaar niveau terug te laten brengen. Regelmatig evalueren van je risico’s doe je met ControlBee in een handomdraai.

Managen met het dashboard

Het dashboard bevat een viertal doorklikbare Pie-charts waarmee je direct inzicht kan verkrijgen over de status van het managementsysteem. De implementatiestatus van maatregelen kan in één oogopslag worden beoordeeld om te bepalen voor welke maatregelen er nog acties nodig zijn. Procesaudits en risico evaluaties kunnen tijdig worden ingepland met behulp van de geldigheidsoverzichten. Daarnaast kan er inzicht worden verkregen in de status van onderhanden acties in de actie tracker.

Managen met het dashboard

Ook meer controle over je bedrijfsmanagement?

Plan demo